Uzun bir aranın ardından Türkçe bir yazı ile geri döndüm. Bu yazımda sizlere Türkiye’de oldukça yeni bir kavram olan Operasyonel Teknoloji’yi anlatmaya çalışacağım.

OT ya da Operasyonel Teknoloji, endüstriyel süreçlerin ve etkinliklerin (hatta operasyonların dememiz daha doğru olur) hesaplama sistemlerinde kullanılan operasyon verilerini(iletişimleri, teknik bileşenleri, altyapıları vb…) firmanın ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda izlemek ve bu ihtiyaçlara göre ayarlamalar yapmak, ürün oluşturmak için var olan bir özelleşmiş teknoloji alanıdır.

Bu sebeple, genelde OT kısaltmasını ICS(Endüstriyel Kontrol Sistemleri) kısaltmasıyla birlikte görürüz. Endüstriyel Kontrol Sistemlerinden biraz örnek vermek gerekirse;

  • SCADA (Gerçek Zamanlı Kontrol ve Veri Toplama) sistemleri,
  • PLC (Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri)
  • DCS (Dağıtık Kontrol Sistemleri)

Bu sistemler endüstriyel sürecin güvenliğini, makine üretkenliğini, çalışma sıcaklıklarını izleme ve makine işlemlerini otomatize etme gibi olayları sensörlerden ve cihazlardan gelen bilgilerle kullanmak görevini üstlenirler.

OT araçlarının genelde Windows, OSX, Linux gibi özelleşmiş bir işletim sistemleri bulunmaz, “bare metal” sistemlerdir, kullandıkları haberleşme protokolleri de bu yüzden değişiklik gösterir. Çünkü üretimde rol almaları sebebiyle daha uzun ömürleri olmalıdır ve 7/24 kesintisiz çalışmaları oldukça kritiktir.

Referanslar: 1 2 3 4